Utbildning & konsulttjänster

Jan Nystedt, som driver Vänneberga gård, har lång erfarenhet av lantbruk, förnyelsebar växtnäring, odling och att driva och utveckla företag. Behöver du hjälp att utbilda din personal inom något ämne eller en konsult som hoppar in och stöttar upp i din verksamhet står Jan till ditt förfogande.Jan Nystedt

Jan är uppvuxen på en mjölkgård och har insikt i lantbrukets alla delar. I och med att han arbetar med förnyelsebar växtnäring, från bord till jord, sluter vi tillsammans hela matens kretslopp. 
Han har lång erfarenhet av företagsutveckling och kan i skräddarsydda utbildningar och föreläsningar hjälpa dig att starta och utveckla ditt företag.