Utbildning & konsulttjänster

Johanna Nystedt och Jan Nystedt, som driver Vänneberga gård, har lång erfarenhet av lantbruk, förnyelsebar växtnäring, att driva och utveckla företag, odling och förädling av mat, restaurang samt event- och upplevelsebranschen. Behöver du hjälp att utbilda din personal inom våra ämnen eller en konsult som hoppar in och stöttar upp i din verksamhet står vi till ditt förfogande.

Johanna Nystedt

Johanna har lång erfarenhet från restaurang- och upplevelsebranschen - ett bra bollplank när det kommer till att skapa effektiva möten och teambuilding. 
Hon har bland annat arbetat som matkreatör och kökschef. Med ett utbrett odlingsintresse och förståelse för hela matens resa från jord till bord kan Johanna bland annat erbjuda kurser och föreläsningar som inspirerar fler att börja odla och förädla det som växer.

Jan Nystedt

Jan är uppvuxen på en mjölkgård och har insikt i lantbrukets alla delar. I och med att han arbetar med förnyelsebar växtnäring, från bord till jord, sluter vi tillsammans hela matens kretslopp. 
Han har lång erfarenhet av företagsutveckling och kan i skräddarsydda utbildningar och föreläsningar hjälpa dig att starta och utveckla ditt företag.