Fruktodling äpplen och annat gott 

Odla frukt är njutbart året runt!

Vår fruksodling är består idag av ca 2500 träd av sorterna Santana med Discovery som pollinerare. Planene är att utöka odlingen med ca ett ha varannat år till målet om ca 10 ha.

Första försöken med nya fruktträd planterades våren 2014, 25 härliga sorter finns i prydliga spaljérade rader ca 300st i en blivande visningsodling.

Vi har också satt grupper med körsbär och plommon av olika sorter för att se om de trivs hos oss.
För att ytterligare utöka odlingen pågår dränering och andra markförberedelser för att skapa bästa möjliga förutsättningar för våra träd.

Vi kommer att sälja färdiga fina träd liksom bistå med tips och råd för odling av frukt.

Varför inte en beskärningskurs?
Vill ni ha hjälp med beskärning eller plantering så utför vi givetvis detta.