Svensk Gul Anka

Våra fina gula ankor är renrasiga Svensk Gul Anka.
Vi har avelsdjur och kläcker fram ett antal ällingar varje år, dessutom förser oss med finfina ägg.

De är ganska stora, väger 3-4 kg, och vaggar glatt runt och betar eller "skrattar "… Fredligare djur får man leta efter förutom när de parar sig. De är inga flygare utan håller sig på backen. Simmar gärna i sin damm som de har fint vatten i året om. De älskar att gå ute och beta gräs, sniglar och ogräs- mums!

Hannarna, kallas drake, och är lite större än honorna och har mörkare huvudfärg.

Vi säljer även livdjur under sommarhalvåret till seriösa köpare.
Våra ankor är en del i ett bevarandeprojekt för Svensk Gul Anka inom SSKK. Vi är även medlemmar av SRF- Svenska Rasfjäderfä förbundet.