Vänneberga Gård 

Hej,
Här bor Annika och Janne med barnen Morten, Thérese och Johanna (nyss utflugen som färdig måltidsekolog och kock!). Vi har en vision om en levande gård till glädje för oss och andra.
Här på gården pågår ständig renovering och underhåll av både byggnader och mark, inomhus och utomhus jämte det dagliga och efter vad årstiderna tillåter.

Verksamheten med kafé, restaurang, fönsterrenoveringsverkstad, fruktodling, ankor mm.
Här finns alltid folk på plats!

Stora huset är nybyggt efter en brand 2001 och är byggt efter 1700-tals modell. Mycket vackert timmer och fina detaljer med genuint hantverk- ett unikt hus.
Flygeln var ett rasfärdigt ruckel när vi kom hit men är sedan våren 2014 ett topprenoverat fint boningshus som vi har uthyrt.

Lilla kanaltorpet är under renovering.
Ekonomibyggnaderna får också isolering, ny färg, lagad panel och bättre eldragning mm.
Många liter ljus Falurödfärg penslar vi på och Allbäcks Linoljefärg bidrar på ett förtjänstfullt sätt till att bevara och försköna husen på bästa sätt.
Trivsel, glädje, miljöhänsyn, långsiktighet och hållbarhet är viktiga mål för oss i vårt liv på och med gården.